GWENDOLYN

GWENDOLYN

Gwendolyn

Gwendolyn De Smet
 
Gwendolyn De Smet is bezielster van de Ongetemde Stem. Ze groeide op in een warm gezin dichtbij de natuur waar ze haar speciale gaven in het auditieve vrijelijk en speels mocht bevoelen en beleven. Na haar middelbare schoolopleiding op een Vrije Steinerschool, ging ze muziek gaan studeren aan verschillende conservatoria in binnen-en buitenland, specialiseerde zich als violiste en werkte korte tijd als violiste in verschillende Belgische orkesten en ensembles. Haar honger werd niet meteen gestild door op deze manier om te gaan met de klanken die ze creëerde en innerlijk kon horen. Ze ging verder met lezen en zichzelf bijscholen, werkte 10 jaar op de Middelbare Steinerschool als muziekleerkracht, waar ze opnieuw de roep van haar eigen stem in contact met de natuur kon horen: Dichtbij opgroeiende jongeren voelde ze in zichzelf en bij de ander, de nood aan cyclisch inzicht, terugkeren naar de natuur, ritme, contact met het esotherische en geestelijke, spirituele, goddelijke,…
Ze ging zich bijscholen met een opleiding op Artobe, waar ze inzicht verwierf in karmische krachten.
Met grote honger naar de echte essentie van ons leven, van wie we zijn, en wat we hier doen, is Gwendolyn eigenlijk in de eerste plaats een autodidact. Ze leest en oefent diep tot in haar wezen de boodschappen die ze in haar dagelijks leven ontvangt. De groepen waarmee ze werkt en de ontmoetingen met fantastisch interessante mensen hier op aarde, zijn hierin haar rechtstreekse leermeesters.
stem coach