JAARTRAJECT

JAARTRAJECT
- Energetisch werk en Zingen in gebed

jaartraject sacraal zingen
In het jaartraject leer je jouw energetisch veld stapsgewijs gewaarworden, bevrijden, verder ontwikkelen en bewust inzetten, en dit alles a.d.h.v. lichaamswerk en jouw eigen stem. Ten goede van jezelf, maar ook van anderen, want wat geheeld wordt keert terug naar jezelf. 
Elke mens loopt, leeft, speelt met een energieveld. Dit veld kan een krachtige bron van spel, aantrekking en stroming betekenen, Uiteraard kan het ook blokkeren en tegenwerken. Aan de hand van energetisch stem-  en lichaamswerk worden deze energieën bevrijd en komen we tot een ‘veld’. Meer nog, je kan dit veld ook inzetten voor energieën die buiten jou geheeld willen worden. Het jaartraject biedt diepgaande oefeningen van veilig contact om dit in groep te oefenen en te scholen. Daarnaast neem je deze kwaliteit mee en word je gewaar dat je dit ook in het dagelijks leven kan inzetten, spelend en helend met en voor jezelf, dierbaren, en ook verre zielen, krachten en energieën die hulp kunnen gebruiken. 
 
Het traject is opgebouwd uit 4 soorten van bijeenkomsten.
4 VERBINDENDE OEFENTWEEDAAGSES SACRAAL ZINGEN 
In deze oefentweedaagses ga je voornamelijk praktijkgericht ontwikkelen wat dit energetisch werk inhoudt. Er wordt ook een deel theorie aangeboden en daarover uitgewisseld. Elk weekend staan ook enkele stemtechnieken centraal en worden deze eigen gemaakt en afgetast. Je wordt in jouw kwaliteit gezet en de technieken staan niet i.f.v. ‘mooi‘ zingen, dan wel om gericht je stem helend te kunnen inzetten. 
 • stemtechnieken zoals boventoonzingen, vibrato, klankkleur, jodelen, kopstem, ademhaling & volume
 • energetisch werk en sensitiviteitswaarneming in lichaam en stem via opstellingen, visualisaties
 • harmonie, melodie, intoneren en verhaal
 • waarnemen, meditatie, verstillen
 • energetisch werken met vertrouwen, stilte, de kracht van het NU.

 

5 SACRALE ZANGCIRKELS (zaterdagen 9u30-15u)
Je gaat in besloten groep in gebed via je stem. Stap voor stap ga je in jouw kwaliteit staan en neem je de rol op waarin jij het meest straalt. We starten altijd met een heling van het eigen veld, voelen hoe we op het moment in het NU op elkaar kunnen bouwen en werken vandaaruit gevend in de stroming. 
 • 1 cirkel in het teken van healen in groep
 • 2 cirkels ter voorbereiding van een healing concert
 • 2 cirkels ifv een wereldlijke hulpvraag
 
GEBEDSCONCERTEN (aansluitend op gebedszangcirkels, zaterdagen 11-12u)
Groepsconcerten voor een extern publiek, waar je zelf in jouw sacrale stem deelneemt. We gaan als groep leren zingen voor een energetisch veld van mensen die vragen te mogen ontvangen. 

 

2de jaar: in GEBED gaan
Vanaf het tweede jaar kan je ook deelnemen aan een gerichte begeleiding van een hulpvraag. Kennissen, externen, of ook deelnemers,… kunnen zich aanmelden voor een intense draagkracht en heling, vanuit onze expertise. Er worden dan een gebedstraject gehouden om iemand samen te dragen. Het algemene kader voor de begeleiding gaat verder dan enkel de cirkels, maar wordt opgenomen door Gwendolyn. 
 
Vanaf het tweede jaar kan je kiezen om per onderdeel deel te nemen. Deelname aan de sacrale zangcirkels en de gebedsconcerten is dan volledig gratis. We vormen dan een vertrouwde gevorderde sacrale zanggroep met eventuele concerten en intiem helende verbindingsmomenten.
 
In elke vorm van sacraal zingen gaan we altijd onszelf helen. We leven mee in het energetische veld en nemen nooit een taak op ons zonder deze ook in onszelf aan te spreken en te helen. In die zin ben je nooit ‘gever’ of ‘ontvanger’, maar altijd de beide. Iemand extern die mag ontvangen kan ook op die manier gezien worden, hij of zij geeft ons ook de kans dit proces in onszelf verder aan te gaan, en staat op gelijke voet, in een horizontale verbinding in het veld.
 
OPGELET:
Deelname is niet mogelijk zonder voorbereiding. Zangers die al vaker bij de Ongetemde Stem zongen kennen via korte oefeningen de aanzet in de werking van het sacraal zingen. Ben je nieuw en spreekt het je aan, dan kan je deelnemen aan 1 of meerdere voorbereidingsavonden. Dit is noodzakelijk als je niet bekend bent met de werking van de Ongetemde Stem. 

Praktisch

De tweedaagsen gaan gaan door in MAARKEDAL.
De andere kortere bijeenkomsten gaan door in BRUGGE en GENT
Deelname is pas mogelijk in samenspraak en wanneer je de werking van de Ongetemde Stem hebt leren kennen. Ben je nieuw en spreekt het je erg aan? Dan kan je deelnemen aan de voorbereidingsavonden.  
 
PRIJS/JAAR:
 • 1350 euro/ eerste jaar
 • 950 euro/volledige deelname vanaf 2de jaar 
  • of deelname per keer in je tweede jaargang:
   • 250 euro/ tweedaagse 
   • gratis deelname aan sacrale zangcirkels, gebedsconcerten en in gebed gaan 
 • op de tweedaagses zijn biologische maaltijden (lunch) inbegrepen, overnachtingen + 15 euro ter plaatse (mogelijk)
 • deelnemers hebben 10% korting op het volledige verdere jaaraanbod van de Ongetemde Stem 
 • deelnemers zijn automatisch lid van de Ongetemde Stem en kunnen gratis deelnemen aan de zangdagen voor leden. 

Data

voorbereidingsavonden in BRUGGE, te kiezen uit 1 of meerdere momenten, telkens van 19-21u30. 
30 euro/avond. MELD JE AAN
17/11/2023 (BRUGGE)
1/12/2023 (BRUGGE)
15/12 2023 (BRUGGE)
11/1/2024 (GENT)
 
TRAJECT:
 • oefen- & verbindingstweedaagses (MAARKEDAL)
  • 27-28 januari 2024
  • 2-3 maart 2024
  • 18-19 mei 2024
  • 26-27 oktober 2024
 • gebedszangcirkels & -concerten (9u30-15u)
  • 14/2/2024 GENT, karmelietenklooster: concert
  • 30/3/2024 cirkel
  • 13 april 2024: concert
  • 7/9/2024 cirkel
  • 28/9/2024 concert
 • bijkomende data af te spreken voor het in gebed gaan (mogelijk vanaf september van je eerste jaargang
jaartraject Ongetemde Stem